Programmet på Imagicon, noen bilder

Auksjonarier

Fra presentasjonen av og auksjonen til inntekt for reisefondene for fans.
Noen auksjonsobjekter kalte mer på smilet enn andre.
Ben, Johan og Martin var auksjonarier.

Panel om Heinlein

Panelet There is no getting around Heinlein - right? med bl. a. æresgjest Joe Haldeman

Hedersgjest

Æresgjest Martin Andreasson mintes 80-tallets svenske fandom.

Hvilken vei SF?

Paneldeltagerne, panelet Where is sf heading, as compared to literary fiction?
Æresgjest Geoff Ryman var med.

020 (23K)

Panelet What is mainstream fiction,and what should we call it instead? med bl.a. Lars Jakobson.

SF-doktor

Litteraturviter Jerry Määttä snakket om sin doktorgradsavhandling Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950-1968,
som også er utgitt i bokform.

Signering

Æresgjestene Ryman og Haldeman signerer. Fru Haldeman i midten.

Under: Standup med A. R. Yngve.

Starter Gollum Silkience

Tilbake til forsiden!