Gwyneth Jones

Program og
æresgjester

China Miéville


UTENLANDSKE ÆRESGJESTER PÅ SWECON dette året var China Miéville og Gwyneth Jones.

I skrivende stund må jeg innrømme at jeg ikke har lest særlig mye av noen av dem - ikke av ond vilje, men fordi ars longa, vita brevis - men deres opptreden på kongressen gav absolutt lyst til å lese mer av det de har skrevet.

China Miéville er en fremadstormende fantasy-forfatter med mange meninger, som han gjerne begrunner, om hva som er bra og mindre bra med genren. Gwyneth Jones har lang erfaring som science fiction-kritiker.

Miéville og Jones utfylte hverandre på en eksemplarisk måte. Hvis bare den ene satt i panelet eller holdt foredrag, så satt den andre i salen og leverte relevante spørsmål. Mao. kan de sies å ha vært en utmerket double act.

Som nevnt imponerte Miéville med sterkt engasjement og en befriende rettfrem væremåte. For eksempel da han fortalte at «Somebody on the net said that one of my books was about Grand Unified Theory. Say what? I’m pig ignorant about that kind of thing.» På den annen side merket man at det er mye han absolutt ikke er «pig ignorant» om.

Denne referenten har ellers ikke i særlig grad notert bemerkninger fra æresgjestenes side, men hadde litt moro av Miévilles «Conspiracy theory is a silly way to make history interesting.» Skulle tro at det ville virke sårende på mange science fiction-fans jeg kjenner...

Det var merkbart at noen ganger kolliderte Miévilles systematiske genrekritikk med individuelle lesegleder hos noen kongressdeltagere. Det var særlig tilfelle når æresgjesten tok for seg det han fant problematisk ved Tolkien, samt gjengs bruk av myter, magi og «whimsy» i fantasy. Leseglede er selvfølgelig viktig i et entusiastmiljø, på den annen side er den vanskelig å kvantifisere. Selv er jeg enig med noe av kritikken hans mot Tolkien, selv om ikke alle av innvendingene til Miéville er viktige for meg.


Thaning, Anglemark og ViklundMaths Claesson

Lørdag deltok begge de britiske æresgjestene i panelet «Rule Britannia!? British science fiction today» der de hadde følge av Britt-Louise Viklund (moderator), Johan Anglemark og Sten Thaning.

Maths Claesson holdt foredrag om planeten Mars og fortellinger derfra i den fantastiske genren.

Hjemmesiden til ConFuse 2002

Startsiden til denne kongressrapporten

Side med andre tekster av Per C. Jørgensen