I EUs vold

It is May 2045. A murder has been committed in one of the minor regions of the European superstate. England.

Dystopien The Aachen Memorandum (London, 1995) er skrevet av Andrew Roberts, tydeligvis en ung, rabiat og «euro-skeptisk» britisk konservativ. Den skildrer de britiske folks lidelser under det korrupte regimet til Europas Forente Stater, der den engelske, nasjonale identitet blir undertrykt av «det felleseuropeiske».

Dr. Horatio Lestoq, fet, astmatisk og ingen helt, finner et lik og skjønner at mye ikke er som det skal være, hverken i Europa eller i Region Sør-England. Imidlertid styres ikke England lenger fra London, men fra Kontinentet, der især Region Grossdeutschland, som holder disiplin i protektoratene østpå, er mektig. I Frankrike priser man Vichy, og «plays Greece to Germany’s Rome».

Horatio remembered the incident. The statue of the arch-nationalist, Winston Churchill, had been taken down from its pedestal in Commision Square, ostensibly for cleaning. For a long while nothing happened, until one morning about five years ago a statue of former Commision President Jacques Santer was erected in its place. A week or som later, in the middle of the night, it was blown up […].

Satiren er grov; vi presenteres bl. a. for en klasseromsscene, der barna lærer om «De store forenere», som «Karl den Store, Napoleon, Adolf Hitler og Helmut Kohl», og «ung-europeerne» i klassen går i blå uniformer med gule skjerf.

Imidlertid er det store ting på gang: for første gang skal kong William Mountbatten-Windsor av New Zealand (the Pretender, the King over the Water) besøke det land der hans far og bestemor regjerte. Alle sanne britiske hjerter gleder seg, og heiser det halvt forbudte Union Jack.

Som William (som vi aner vil bli en ny «good king Billy») selv sier det:

Well, I have to tell you a very different tale. It is one rooted in the foundations of our island story and our ancient, honourable policy of always preventing any one country from dominating the continent. It is the story of decent patriotism and of responsible, respectable nationalism. It is the story of British liberty.

I det hele tatt danner det seg for meg et bilde av at denne forfatteren med jevne mellomrom har stått opp i givakt under skrivingen og sunget Jerusalem og deklamert krigssonettene  til Rupert Brooke.

Det trekker ned at Roberts tydeligvis har inkludert alt han misliker ved det tyvende århundre; jeg kan vanskelig se for meg at «campus-style» politisk korrekthet, likestillings- og avholdsiver ville ha noen sjanse i EU med det aller, aller første. Da må enkelte nasjoner først grundig tuktes.

Derimot er det festlig at Norge i det britiske frihetskjempernes øyne er det lovede land, der det ennå er lov å være nasjonalist, og der Oslo er hjem til et Free British Office.

The soccer hooligans who attacked the Germans reminded me, this is perhaps just the romantic in me speaking, of a regiment under Clive of India which fixed bayonets and charged a Franco-Indian force thirty times their number under the Seven Years' War.

Dette er en bok uten egentlig litterære kvaliteter, men jeg hadde det riktig festlig da jeg lå i sengen og humret over påfunnene til forfatteren.

Noen av grepene i fremtidsskildringen har utviklingen gått fordi. Det nevnes for eksempel at Myra Hindley blir satt fri av «...the Euro-court». Hun døde i fengsel.

Hva budskapet angår, så må også jeg si at jeg er emosjonelt tiltrykket til skandinavisk-britisk kultur og frihetsiver, og har til tider vært noe engstelig og mer fremmed for kontinental-romansk dekretstyre. Derimot er det klart at fremtidsvisjonen til Roberts er overkill og det reneste vås. Rett nok underholdende sådant.